Székhely Debrecen

Debrecenben kedvező árú

Székhely szolgáltatás

Az üzleti vállalkozás alapfeltétele, hogy székhelycímmel rendelkezzen Magyarországon. Nem elegendő azonban, ha bejegyeztetünk egy címet székhelynek. Ahhoz, hogy székhelycímünk legyen, léteznie kell egy irodának. Székhelycím bejegyzéshez szükséges helyiséget (irodát) biztosítunk. A cég „meglétének” egyik bizonyítéka a kihelyezett székhely cégtábla. Elkészítjük és jól látható felületre kihelyezzük a cégtábláját az irodánk homlokzatán.

Irodánk jól megközelíthető helyen van Debrecenben, a Nagyerdő közelében, csendes környezetben. Parkolás ingyenes, bank, posta, egyetem és a klinikák a közelben.

Fontos: A 2012. március 1- től érvénybe lépett változás szerint a székhely használat jogcímének igazolását be kell nyújtania a cégbírósághoz.

Mivel a 2006. évi V. törvény 7. §. (1) előírja:

„7. § (1)36 A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.
(4)38 Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy amelynek használatára a cég jogosult.”

Önöknek nem célszerű saját irodát fenntartani, ha szeretnének egy székhely címet Debrecenben.


Válasszon minket és

Önnek biztosítjuk

Mi az alábbi lehetőségeket biztosítjuk:

  • székhely Debrecenben
  • levelezési cím, levelek átvétele
  • küldeménykézbesítés, beérkező levelek továbbítása e-mailen
  • cégtábla elhelyezése
  • igény esetén iroda biztosítása
  • jogi segítségnyújtás megszervezése
  • tolmácsolás igénybevétele
  • fax használat, beérkező faxokról értesítjük, kérésre adott címre továbbítjuk
  • titoktartási kötelezettséget vállalunk

Ár: nettó 6.000 Ft / hó (rejtett költségek nélkül)

Hozzájárulásunkat adjuk ahhoz, hogy az általunk biztosított ingatlant székhelyéül az illetékes cégbíróságon és minden egyéb hivatalnál bejelentse. Az ingatlan saját tulajdonunk.

Biztosítjuk a levelezési címét, üzleti és hivatalos iratainak átvételét, megkeresések feljegyzését, és ezekről Önöket az átvétel, beérkezés megtörténtétől számított 3 munkanapon belül e-mail üzenet küldésével értesítjük. Önök az értesítés vételét követően a székhelyen a részükre érkezett küldeményeket munkaidőben átvehetik.

Az Önök beérkezett postai küldeményeit kérésre felbontjuk, és azt szkennelve az Önök e-mail címére továbbítjuk.

A levelek átvételére vonatkozó új szabályozás: Ha egy gazdasági társaság meghatározott ideig nem veszi át hatóságoktól érkező leveleit, és ezen levelek visszakerülnek a feladóhoz, az adott szerv kezdeményezheti a cég adószámának, cégjegyzékszámának felfüggesztését, majd a cég törlését. Ennek terhét vesszük át Öntől. Ha igénybe veszi székhelyszolgáltatásunkat, leveleit átvesszük, küldeményeiről, leveleiről telefonon és e-mailben értesítést küldünk, illetve meghatalmazás esetén leveleit felbontjuk, szkenneljük és elektronikus formában továbbítjuk Önöknek! Ezáltal a hivatalos szervekkel szembeni kockázat nullára csökkenthető!

Munkanapokon 8-16 óra között biztosítjuk, hogy az Önök cége a székhelyén felkereshető legyen.


Ha Ön külföldi tulajdonos, akkor Önnek szüksége van egy:

Kézbesítési megbízottra

A kézbesítési megbízott olyan magánszemély vagy cég, aki vállalja, hogy az Önök cége küldeményeit átveszi, 15 napon belül értesíti róla, vagy továbbítja.

Minden külföldi ügyvezető esetében a kézbesítési megbízott megadása kötelező! Tehát ha az ügyvezetőnek vagy tulajdonosnak nincs Magyarországon állandó lakcíme, szüksége van kézbesítési megbízottra, meghatalmazottra.

A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére a korábban említett határidőn belül továbbítsa.

Ár: nettó 6.000 Ft / hó (rejtett költségek nélkül)

A 2006. évi V. törvény 31. §. (2)-(4) előírja:

„(2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízottat kell megjelölni. A kézbesítési megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező természetes személy egyaránt lehet. Kézbesítési megbízotti feladatot a cég tagjai, vezető tisztségviselői, valamint felügyelőbizottsági tagjai nem láthatnak el. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott megbízására, és a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.
(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítést követő tizenötödik napon a külföldi személy számára ismertté vált.
(4) A (2) bekezdés szerinti megbízás megszűnését követő 15 napon belül a kézbesítési megbízottnak a megbízás megszűnésének tényét a 36. § (5) bekezdése szerinti módon be kell jelentenie a cégbíróságnak.”


Keressen fel minket bizalommal!

Írjon nekünk

GRANUM Adótanácsadó és Könyvelő Iroda | Alapítva: 2000

Telefon: +36 20 436 8600
Fax: +36 52 324 556

4032 Debrecen,
Mikszáth Kálmán u. 29.

debreceniszekhely@gmail.com

térkép megtekintése
térkép bezárása